அபர்ணா பாலமுரளியிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொண்ட கல்லூரி மாணவர்

அபர்ணா பாலமுரளியிடம் தகாத முறையில் நடந்து கொண்ட கல்லூரி மாணவர்

இது போன்ற சம்பவங்கள் நடப்பது முதல் தடவை அல்ல. இதுபோன்று பல நடிகைகளுக்கு நடந்துள்ளது, அது மட்டும் இன்றி பல பெண்களுக்கும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. இது சரியான ஒன்றா? மக்கள் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும்? என்பது இதில் விரிவாக கொடுக்கப்பட்…