ஜெய ஜெய ஜெய ஜெய ஹே திரைப்படம் எப்படி இருக்கிறது?

ஜெய ஜெய ஜெய ஜெய ஹே திரைப்படம் எப்படி இருக்கிறது?

புதிதாக வெளியாகி உள்ள ஜெய ஜெய ஜெய ஜெய ஹே திரைப்படம் குடும்ப வன்முறையில் மாட்டிக் கொண்ட ஒரு பெண் எப்படி அதிலிருந்து மீண்டு வருகிறாள் என்பதையும், இந்த சமூகத்தில் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் பாலின பாகுபாட்டையும் அழகாக எடுத்துரைத்…