சென்னையின் நடைபெற உள்ள ஜல்லிக்கட்டு மற்றும் பொங்கல் பற்றிய சிறப்பு பார்வை

சென்னையின் நடைபெற உள்ள ஜல்லிக்கட்டு மற்றும் பொங்கல் பற்றிய சிறப்பு பார்வை

பொங்கல் திருநாளை பற்றிய சிறப்பு பார்வை மற்றும் முதல் முறையாக சென்னையில் நடைபெற உள்ள ஜல்லிக்கட்டை பற்றி இதில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் தெரிந்து கொள்ள முழுமையாக படியுங்கள்.