"நான் பலமுறை நிராகரிக்கப்பட்டேன்" தியா பாட்டியா (Tia Bhatia)

"நான் பலமுறை நிராகரிக்கப்பட்டேன்" தியா பாட்டியா (Tia Bhatia)

அவர் தத்தெடுக்கப்பட்ட கதையிலிருந்து தற்போது ஒரு நடிகராக வளர்ந்திருக்கும் வரை இந்த நேர்காணலில் பகிர்ந்து கொள்கிறார். அவரின் பல திருப்பங்கள் நிறைந்த கதையை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முழுமையாக படியுங்கள்.