ஜோதிகாவின் பெண்களை மையமாகக் கொண்ட திரைப்படங்கள்

ஜோதிகாவின் பெண்களை மையமாகக் கொண்ட திரைப்படங்கள்

திருமணம் ஆகிய ஒரு கதாநாயகிக்கு பட வாய்ப்புகள் குறையும் என்ற கருத்து பரவி இருக்கும் நிலையில் ஜோதிகா தனது come back மூலம் முன்பை விட நிறைய ஆதரவை பெற்றிருக்கிறார். இதற்கு அவர் தேர்ந்தெடுத்த கதைகளும் ஒரு காரணமாகும். அதைப்பற்றி வ…