முதல் காதலில் செய்த தவறை மீண்டும் செய்யாதீர்கள்

முதல் காதலில் செய்த தவறை மீண்டும் செய்யாதீர்கள்

பருவத்தில் ஏற்படும் முதல் காதல் பலருக்கு எண்ணற்ற நினைவுகளை தந்திருக்கக்கூடும். ஆனால் காதலைப் பற்றி எந்த ஒரு முன் அனுபவமும் இல்லாததால் சில விஷயங்களில் நாம் தவறு செய்திருப்போம். எனவே, மீண்டும் காதலிக்கும் போது இந்த ஐந்தையும் நினைவில் கொ…