தமிழ் சினிமாவில் அழகாக எழுதப்பட்ட ஐந்து ஆண் கதாபாத்திரங்கள்

தமிழ் சினிமாவில் அழகாக எழுதப்பட்ட ஐந்து ஆண் கதாபாத்திரங்கள்

தமிழ் சினிமாவில் பல திரைப்படங்களில் கதாநாயகனின் கதாபாத்திரங்கள் ஆணாதிக்கம் நிறைந்ததாக இருக்கக்கூடும். தமிழ் சினிமாவில் இதையெல்லாம் உடைக்கும் வகையில் அழகாக எழுதப்பட்ட ஐந்து ஆண்களின் கதாபாத்திரங்களை பற்றி இதில் விரிவாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள…